Ziua Veteranilor de Război – celebrată în fiecare an, la 29 aprilie!

2

     Conform Hotărârii Guvernului României nr. 1222 din 10 octombrie 2007, s-a instituit Ziua Veteranilor de Război, din MApN şi MAI, care se sărbătoreşte în data de 29 aprilie a fi ecărui an.

 • Veteranii, invalizii şi marii mutilaţi de război sunt un segment social aparte din marea masă a persoanelor de vârsta a treia. Domniile voastre reprezentaţi o mică parte a tezaurului uman al Oştirii Române, unici supravieţuitori ai celui de-al doilea război mondial, ai lagărelor sovietice şi naziste, ai temniţelor şi injustiţiei regimurilor totalitare.

 • Sunteţi aceia care la chemarea ţării nu aţi întrebat, nu aţi comentat, nu aţi cerut, nu aţi pus în balanţă sacrifi ciul vieţii voastre tinere, aţi lăsat acasă părinţii, fraţii, surorile, soţiile şi copiii, plugul în brazdă, strungul, condeiul şi catedra, şi aţi răspuns prezent, oferindu-vă pentru apărarea fiinţei naţionale şi eliberarea gliei străbune bunul cel mai de preţ – viaţa.

 • Sunteţi cei pentru care un regim nedrept, timp de 47 de ani, nu a acordat meritata recunoştinţă. Sunteţi cei care, în mai mult de patru ani, aţi parcurs peste 6.000 de kilometri în toate anotimpurile, cu ploi, geruri, caniculă, pe jos, târâş, pe coate şi genunchi, călare, în căruţe cu coviltir, în avioane de vânătoare şi bombardament, nave de război, cu trenuri bou vagon, v-aţi făcut datoria faţă de ţară fără murmur şi şovăire.

 

 • Sunteţi încă imaginea vie a participării României la cel de-al doilea război, având pe trupurile voastre semne adânc săpate de gloanţe şi schije, iar unii cu infi rmităţi ireparabile. Sunteţi părinţii şi bunicii generaţiilor tinere de astăzi, ai militarilor din faţa voastră, ai celor cărora le dorim din inimă să ducă România pe culmile pe care voi, din varii motive şi obscure jocuri politice ale marilor lumii, nu aţi reuşit să le înfăptuiţi întrutotul.

 • Sunteţi cei cărora ţara, graţie deschiderilor democratice de după 1989, prin lege v-a recunoscut calitatea de veteran de război şi meritele pe câmpurile de luptă şi v-a oferit un pachet de drepturi şi facilităţi care să vă mai uşureze traiul, chibzuind mai profund la recunoştinţa ce o binemeritaţi de la societate. Nu dorim să fi ţi nici invidiaţi şi nici compătimiţi. Oricând aţi schimba drepturile şi facilităţile de care benefi ciaţi pe o nouă vigoare şi puterea vârstei, dar nu este posibil. Sunt sigur că doriţi un singur lucru, modest, pe care îl aşteptaţi mai concret de la clasa politică şi societate: mai multă căldură, mai multă dragoste şi respect – ceea ce nu-i nici prea scump şi nici prea mult.

  La mulți ani cu sănătate, dragi veterani de război, Eroi ai Neamului Românesc!

  (cuvântul Preşedintelui ANVR Covasna, col. (r) Ioachim Grigorescu)

     Titlul de ”veteran de război” a fost recunoscut pentru prima dată în ziua de 29 aprilie a anului 1902, când regele Carol I a promulgat, la solicitarea supraviețuitorilor, Înaltul Decret prin care s-a instituit acest titlu, în conformitate cu Convenția Statelor Europene de la Geneva, în onoarea combatanților acoperiți de glorie pe redutele Războiului de Independență (1877-1878).

    – La articolul 2, Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902, prevedea: ”Pentru ca fiecărui ostaș veteran să i se asigure liniștea și ocupațiunea pentru restul de viață, i se vor pune la dispoziție cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generațiile viitoare”.

Astfel, participanților la Războiul de Independență li s-au asigurat, pe lângă acest onorant statut, mijloace pentru un trai decent și diferite înlesniri, în semn de recunoaștere a sacrificiilor lor pe câmpul de luptă.

 

      De asemenea, după Primul Război Mondial, încheiat în anul 1918, au fost adoptate diferite legi, prin care participanții la campanii și urmașii lor au primit diferite drepturi și avantaje reparatorii.

 • Astfel, prin Legea din 13 ianuarie 1918, participanții la Primul Război Mondial care au fost decorați cu Medalia ”Virtutea Militară” de război clasa I, au primit o pensie viageră,

 • iar prin Legea din 2 septembrie 1920, li s-au creat condiții speciale de pensionare, potrivit volumului ”Calendarul Tradițiilor Militare” (2010).

 • În 1927, prin Decretul — lege nr. 1402 din 15 mai, ofițerilor activi și de rezervă care participaseră la Primul Război Mondial și care fuseseră decorați cu Ordinul ”Mihai Viteazul”, li s-au acordat loturi de teren sau loturi de casă, precum și anumite gratuități.

 • Veteranii de război au primit o serie de drepturi și avantaje și în anii următori, printr-o serie de acte normative, precum Decretul nr. 1304 din 8 mai 1933, Decretul nr. 1056 din 6 mai 1936, Legea nr. 794 din 4 septembrie 1941, Legea nr. 310 din 24 aprilie 1945, Decretul-lege nr. 440 din 4 iunie 1945. Începând din 1948, aceste drepturi și avantaje au fost revăzute, unele fiind chiar anulate.

 

   Pe cale de consecință, Guvernul a hotărât, prin HG nr. 1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007, ca Ziua veteranilor de război să fie marcată anual la 29 aprilie, în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României.
În prezent, drepturile veteranilor de război sunt reprezentate de Asociația Națională a Veteranilor de Război, membră a Federației Mondiale a Vechilor Combatanți, cu sediul la Paris. Aceste drepturi sunt garantate de legea nr. 49/1991 și de legea nr. 44/1994, modificată și completată prin Legea 303/2007.

 

2 Comentarii
 1. Sárdi Csaba spune

  meri amu ma 😛

 2. Mariana Soponaru spune

  Corect „

Lasă un răspuns