14 Mai 2017- celebrăm Ziua Naţională a Costumului Tradiţional din România

0

Ziua națională a portului tradițional

     Ziua națională a portului tradițional din România se sărbătorește în cea de-a doua duminică din luna mai, respectiv la 14 mai anul acesta, potrivit Legii 102/2015, publicată în Monitorul Oficial din 13 mai 2015.

Legea prevede ca această zi să prilejuiască organizarea de evenimente cultural-artistice, sociale și educative, prin care să „se evidențieze valorile inestimabile pe care le reprezintă costumele tradiționale specifice fiecărei zone”. De asemenea, mass-media va prezenta materiale referitoare la patrimoniul cultural material și la patrimoniului cultural imaterial la nivel național.

Organizarea activităților desfășurate cu prilejul acestei sărbători urmează a fi susținută, la nevoie, din punct de vedere material, financiar și logistic, de către autoritățile administrației publice centrale și locale și de către serviciile publice din subordinea acestora, cu atribuții în domeniile educației, culturii, cercetării, turismului, protecției mediului, sănătății și finanțelor. Acestea pot institui și distincții specifice, spre a fi acordate persoanelor cu merite deosebite în promovarea tradițiilor populare. De asemenea, Institutul Cultural Român și Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni pot susține financiar și logistic dezvoltarea unor programe culturale sau multiculturale specifice acestei zile.

La organizarea manifestărilor culturale pot participa și fundațiile, asociațiile sau organizațiile neguvernamentale, al căror obiect de activitate îl reprezintă promovarea culturii tradiționale, iar muzeele de etnografie și Centrele pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale pot urmări desfășurarea acțiunilor în vederea respectării specificului etnografic al fiecărei zone în parte.

Marcarea Zilei naționale a portului tradițional poate fi susținută și de către Societatea Română de Radiodifuziune și de Societatea Română de Televiziune, prin difuzarea de emisiuni de promovare a tradițiilor populare și a valorilor etnografice românești, dar și prin transmiterea manifestărilor din diaspora prilejuite de această zi.

 Extras din Legea nr. 102/2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 13.05.2015.

Art. 1.

Prezenta lege instituie a doua duminică din luna mai ca Zi Naţională a Portului Tradiţional din România.

Art. 2.

Cu prilejul Zilei Naţionale a Portului Tradiţional din România se organizează activităţi sociale, spectacole şi concursuri cultural-artistice, prin care se evidenţiază valorile inestimabile pe care le reprezintă costumele tradiţionale specifice fiecărei zone, şi se difuzează, prin mijloacele de informare în masă, materiale ce vizează domeniile de interes ale tezaurizării patrimoniului cultural material şi ale patrimoniului cultural imaterial la nivel naţional.

Art. 3.

(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, serviciile publice deconcentrate din subordinea acestora, cu atribuţii în domeniile educaţiei, culturii, cercetării, turismului, protecţiei mediului, sănătăţii şi finanţelor, pot acorda sprijin material, financiar şi logistic pentru organizarea sărbătorii Zilei Naţionale a Portului Tradiţional din România.

(2) Fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile neguvernamentale, ce au ca obiect de activitate promovarea culturii tradiţionale, pot participa la organizarea manifestărilor culturale dedicate Zilei Naţionale a Portului Tradiţional din România, în colaborare cu instituţiile prevăzute la alin. (1) şi (3).

(3) Muzeele de etnografie şi centrele pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale pot acorda asistenţă de specialitate şi pot monitoriza manifestările culturale, în vederea păstrării autenticităţii specificului etnografic al fiecărei zone.

Art. 4. (1) Cu ocazia acestei sărbători, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot difuza emisiuni de promovare a tradiţiilor populare şi valorilor etnografice din diferite zone ale ţării, precum şi aspecte ale manifestărilor din diasporă, dedicate acestei zile.

(2) În cadrul curriculei şcolare pentru clasele IV-XII, la disciplina educaţie civică – sau disciplinele echivalente – vor fi incluse 2 ore, în luna mai, consacrate tematicii portului tradiţional al zonei şi portului tradiţional al minorităţilor naţionale din România, precum şi semnificaţiei acestora în conturarea şi păstrarea identităţii naţionale etnice.

……

 

Lasă un răspuns